ناجیریا کې په زرګونه کورنیو کلی پرې ایښی

لږ تر لږه ۸۰۰۰ کورنۍ د ناجیریا له کړکیچنې سیمې پلاتو د توکمیز او مذهبي تاوتريخوالي له امله کډه شوي دي.

د دې میاشتې په لومړیو کې په همدې سیمه کې شاوخوا سل کسان د توکمیزو نښتو په ترڅ کې ووژل شول.