"موسيقۍ ډلې په اړه دې سخته قضايي پرېکړه نه کيږي"

د روسيې ولسمشر ويلي د نوموړي په باور د راک موسيقۍ د هغې ډلې پر وړاندې بايد ډېره سخته قضايي پرېکړه ونه شي چې تېره فبرورۍ يې د مسکو په لويه کليسا کې د نوموړي پر ضد احتجاجي سندره ويلې وه.

ښاغلي پوتين په لندن کې احتجاجيانو ته وويل چې د عيسې (ع) له مور مريمې نه د ملنډو په توگه په سندرييزه بڼه دا غوښتنه چې پوتين له واکه لري کړي ښه کار نه وه خو ايله يې وښوده چې محکمه په دې اړه سمه پرېکړه وکړي