م.م: برما دې مذهبي تاوتریخوالی وپلټي

ملگرو ملتو له برمايي چارواکو غوښتي چې د ډېره کيو بوداييانو او لږکيو مسلمانانو ترمنځ د تېرې مياشتې تاوتريخوالى په بشپړ ډول وپلټي.

خبر ورکړ شوى چې نژدې اتيا تنه وژل شوي دي.