افغانستان کې بهرنی سرتېری مړ شوی

افغانستان کې مېشت نړیوال ځواکونه وايي، چې یو سرتېری یې د افغانستان په جنوب کې مړ شوی دی.

دغه ځواکونه وايي، سرتېري یې د یوه ټپ له امله، چې په جګړه کې نه دی ورپیدا شوی، ساه ورکړې ده.

ایساف دمړه شوي سرتېري هویت نه دی په ډاګه کړی.