'نړۍ کې د مرګ سزا په کمېدو ده'

د بشري حقونو بښنې نړيوالې ټولنې (امنسټي اڼترنشنل) ويلي د مرګ سزا په پراخ ډول به نړيړاله کچه په کمېدو ده.

خو دغې ټولنې زياته کړې دا چې تېر کال يو شمېر هېوادونو د اعدام سزا ته بيا مخه کړې، نهيلي شوي دي.

په دغو هېوادونو کې هند، چې له ۲۰۰۴ کال راهيسې لومړی ځل اعدام پلی کړی، جاپان، پاکستان او ګامبيا شامل دي.

خو امنسټي ويلي په نړيواله کچه د مرګ سزا له منځ وړنې پر لور پرمختګ شوی دی.

امنسټي چين، ايران، عراق، سعودي او امريکا د سر پنځه هېوادونه ياد کړي چې د اعدام سزا پلې کوي.