زلمی رسول د ناټو غونډه کې ګډون کوي

د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکتر زلمی رسول د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې دوې ورځې وروسته جوړېږي ګډون کوي.

د افغانستان د بهرنیو چار وزرات ویاند جانان موسی زي په وینا ښاغلی رسول به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان رسمي دریځ هم په ډاګه کړي.