یوه هوايي ټلیسکوب کار پرېښی

په فضا کې د ١٣٠٠ ميلیونو ډالرو په ارزښت چورلېدونکى ټليسکوب د تيلو د خلاصېدو له کبله کار پرېښى.

دغه اروپايي ټليسکوب چې له ٢٠٠٩ کال راهیسې په کار اچول شوی وو په خپل ډول کې يو تر ټولو قوي ټلسکوب گڼل کېده.

دغه ټليسکوب په تدريجي حالت کې د کهکشانونو په زرگونو تصويرونه اخېسته او همدا راز يې د زرگونو ميلونو ليريو پرتو ستورو چې هغه د لوگيو په بڼه ښکاري تصويرونه ثبتول

په اروپا کې د فضايي چارو مامورين له وړاندې په دې باور وو چې د مايع هېليمو د کوچنې ذخېرې له کبله به د دغه ټلسکوب کار د محدود وخت لپاره وي .

دغه څانگه به د راتلونکو څو اونيو په اوږدو کې په ټلسکوب کې يو لړ وروستې ازمو ينې هم وکړي بيا به يې پريږدي چي د لمر په لوري لاړ شي .