"د عراقي ماشومانو حالت، هېر شوی بحران دی"

د جګړې ماشومانو په نوم یوې مرستندویه ا دارې ویلي په عراق کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ډېر هېرشوی بحران دی.

لس کاله وړاندې، چې د امریکا د متحدو ایالتونو د وخت ولسمشر جارج بوش د پای ته رسیدلي ماموریت اعلان وکړ، دغې ټولنې پرعراق برید کې برخه لرونکي هېوادونه د ماشومانو د وضعیت په هېرولو تورن کړي دي.