کابل کې د درنې چاودنې غږ واورېدل شو

کابل ښار کې شیبه مخکې د درنې چاودنې غږ واورېدل شو. دم ګړۍ د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. نا تایید شوي رپوټونه وايي سیمه کې د سپکو وسلو ډزې هم اورېدل کېږي. لږ شیبه وروسته به معلومات د همدې پاڼې پر مخ وړاندې شي.