د چین اقتصادي وده ټکنۍ شوې ده

د چین یوې حکومتي سروې ویلي، چې د روان کال په دویمه ربعه کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله، د دغه هېواد اقتصادي وده ٪۷.۵ پڅه اعلان شوې ده.

د چین یوې حکومتې سروې ویلي، چې د روان کال په دویمه ربعه کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله په هېواد کې اقتصادي وده ٪۷.۵ راټیټه شوې ده.

د نړۍ په دغه دویم ستر اقتصاد لرونکي هېواد کې د روان کال په لومړۍ ربعه کې اقتصادي وده ٪۷.۷ لوړه ښودل شوې وه.