له افغانستان سره د نړیوال بانک ۵۰ میلیون ډالر مرسته

نړیوال بانک نن له افغان حکومت سره ۵۰ میلیونه ډالره مالي مرسته تصویب کړه چې د نړیوالې پراختیا سازمان له لارې به په افغانستان کې کوچینو، وړو او منځنیو پانګونو په برخه کې وکارول شي.

دغه پروژې به په افغانستان کې د کوچنیو پانګوالو څخه د ملاتړ ادارې له خوا ولګول شي.