د اکتوبر ٢٤ مه، د تاريخ په پاڼو کې

په ١٩٤٥ کال کې د ملګرو ملتونوچارتر په عمل کې پلى شو.

په ١٨٥٦ کال کې په شفيلډ کې د نړۍ د فوټبال لومړنی کلب جوړ شو.

په ١٨٦١ د دوه لويو وچو ترمنځ په لومړي ځل ټلگرام واستول شو.

په ١٩٢٩ کال کې د څلور 24 مه، د تورې پنجشنبې په نوم ونومول شوه . پر دغې ورځ د اسهامو مارکيټ سقوط وکړ او د داوجونز ارزښت دولس اعشاريه اته په سلو کې ولوېد.

په ١٤٩٢ کال کې د جر مني په مېکلنبرگ کې ٢٤ تنه يهودان وسوځول شول .

په ١٦٤٨ کال کې د سويزرلنډ خپلواکي په رسميت وپېژندل شوه .