د بشر نويد کالم پښتونخوا: د ښځو په نړیواله ورځ د پښتونخوا د مور غږ

مریم درانۍ له هیلري کلنټن سره د انځور حقوق
Image caption مریم درانۍ له هیلري کلنټن سره

د مارچ په اتمه د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، هرچا د نن ښځې ته پخپلو عینکو کې وکتل، خو په دغه ورځ چې ما د خپلې پښتونخوا د ښځينه وو حالت ته کتل، نو ګڼې پوښتنې ترې راوټوکېدې.

ما په دغه ورځ په پښتونخوا کې د ښځو د نړیوالې ورځې په حواله دا پوښتنې ځواب نه کړاى شوې، خو دا خاموشه شونډې، دا اوترې سترګې، دا د نامعلومه منزل په لوري په تڼاکو پلونو تګ، دا اوښکې او سلګۍ، دا وير او ساندې مې د يوې مور په خولهٴ سوالونه کړل.

زهٴ د مارچ اتم د ښځو د نړیوالې ورځې په حواله د پښتونخوا د مور پوښتنې را اخلم ځکه چې دا هم ښځینه ده، د ښځو د نړیوالې ورځې په يادګيرنه کې د پښتونخوا مور هم يوه ښځه ده.

د پښتونخوا مور وويل:

ای د نړیوال ضمير خاوندانو!! تاسو ورته نړیواله ورځ وايئ، زهٴ هم يو مور يم په داسې ورځ به ما ته څهٴ وايئ!!؟؟ او زما دا پوښتنه به په کومو لفظونو ځوابوئ؟؟ زما به څه معنٰى کوئ؟؟

ای د نړیوال امن علمبردارانو!! تاسو نن په دې ورځ د ټولې نړۍ ښځو ته خراج تحسين پېش کړ په خپلو خپلو ژبو په خپل خپل انداز مو يادې کړې!! د پښتو په لفظونو کې هم دغه روايت ادا شو، خو په دغه روايت کې به زما مقام څهٴ وي!!؟؟ زهٴ د دنيا د میندو په کتار کې بېخي بل شان نهٴ يم!!؟؟

ما ته وګورئ!! زهٴد جنګ تصوير نهٴيم!!؟؟ زما په سترګو کې د وينې وينې پښتونخوا پرهرونه نهٴ ښکاري!؟؟ ما ته غوږ شئ!! زما په سانده کې يو درد نهٴ اورئ!!؟؟ زما په سلګو کې يو سوال نهٴ اورئ؟؟ زما په وير کې يو شور نهٴ اورئ؟؟ زهٴ بې جنازې کټ ته سرتوره ناسته يم، چیغې وهم، ساندې وهم، خپل زوى ته شهيد هم نهٴ شم ویلی، د مارچ اتم چې تاسو ورته د ښځو نړیواله ورځ وايئ!! زما سر تور سر ته به څهٴ نوم ورکوئ!!؟؟

ای د مذهب لويو لويو استاذانو!! تاسو هم مور لرئ، ولې ستاسو مور نشته!!؟؟ ستاسو د مور د پښو د لاندې هم يو جنت دی، ولې ستاسو د ميندو د پښو لاندې جنت نهٴ دی!!؟؟

تاسو د مذهب په ژبه ووايئ په دې ورځ به زما لپاره ستاسو جنتي جنتي لفظونو کې کومه مخاطبه وي!!؟؟ زما پښه ابلې پښو ته وګورئ د پښتنو د مور د پښو د لاندې خو د خدای جنت هم سوځي. زما استاذانو بچو!! زما د لويو پټکو په درنو درنو قباګانو کې پرده دارو صاحبانو!! زهٴ هم يو مور يم زما مورولۍ ته به تاسو څهٴ وايئ!!؟؟

ای طالبانو!! تاسو هم د يوې مور نه راپېدا شوي يئ تاسو هم يوې مور روزلى يئ، ستاسو په مخ خط راغی نو هغې مور په وياړ ويلى وو زما طالب بچی زلمی شو!! ستاسو په سرونو چې پټکي وتړل شول، نو ستاسو مور مبارکۍ اخيستې وې چې زما طالب بچی استاذ شو اوس به د مور د پښو د لاندې د خدای جنت ته خلک رابولي. خو تاسو څهٴ وکړل. د خپلې مور په شونډو مو د دعا لفظونه ساکت منجمد پاتې کړل.

ای طالب بچيه!! تا ته په دې ورځ خپله مور نهٴ يادېږي!!؟ لږ دېخوا وګوره د خپلې پښتونخوا په ډاګو ميدانونو وګوره!! هاغه ده ستا مور پښې ابلې پښې سرتور سر په ژړا په ساندو په چیغو روانه ده په سر څادر په غاړه لوپټه نهٴ لري. طالب بچيه!! په دې ورځ چې ټوله دنيا خپلې مور ته سلام کوئ په دې ورځ لږ وخت يوه لمحه فقط يو لحظه تهٴ هم خپلې مور ته وګوره!!

جنګ پرستان

ای جنګ پرستو بچو!! په دغه ورځ چې د دنيا د تهذيب دعوه کوونکو انسانانو په مهذبه ژبه او مهذبه مخاطبه نړیواله ورځ يادوله لکه چې مور يادوئ خور يادوئ، لور يادوئ، تا ته يوه لحظه، يو ساعت له هم خپله مور خور او لور راياده نشوه!!؟؟

واه جنګي بچيه!! دا د انساني تهذيب په کومو غېر مهذب ځنګل کې چا سره په کوم مقام ولاړ يئ!!؟ تا ته په دومره درد کې هم زهٴ ياده نهٴ شوم!!؟؟ ما خو اورېدلي دي چې بې مور زامن هم په درد کې اول چیغه دا وهي!! وی بې بې دادا...!!

تهٴ د انساني وقار او احساس د هغه معيار نه دومره ښکته تاترين ته وغورځېدې چې په درد کې دې هم زهٴ ياده نهٴ شوم!!؟؟ واه جنګ پرسته بچيه!! څهٴ عجيبه وحشت دی ستا په سترګو کې!! زما خو دې په پخپلو پيو باندې شک راپېدا کړ چې ستا په خولهٴ کې زما د سينې د پاکو پيو لږ خوند لږ لذت هم رانغی او ستا په خولهٴ کې د وينې خوند دومره زورور شو چې زهٴ یې درنه هېره کړم!!؟؟

ای حاکمانو او اقاګانو، سياستدانانو بچو!! تاسو په دغه ورځ مور په کومو لفظونو ياده کړه!!؟؟ ستاسو په ژبو باندې دا ټکی څنګه راواوښت!!؟؟

تاسو چې په دې ورځ زهٴ يادولم نو ستاسو په سترګو کې د پښتونخوا کېمپونو کې د پښتونخوا مور لږ ساعت له هم وو نهٴ ښکارېده!!؟؟ تاسو ته خو د دنيا د سياست په ژبه ځيرک انسان ویلی شئ نو بيا ستاسو د سترګو ځيرک نظر کې زما څهٴ معنٰى!!؟

تاسو چې د محشر په ميدان کې د قيامت په لويه ورځ خدای د مور په نوم يادوئ، رابولئ نو تاسو ووايئ په دغه ورځ به ستاسو د مور نوم او معنٰى څهٴ وي!!؟؟ د خپلې مور نوم او معنٰى تاسو نه دلته هېره ده، د قيامت په ورځ خو به ستاسو نه مور ورکه وي!!

نن په دې ورځ چې د دنيا مهذب قومونو د مارچ مارچ د ښځو په ورځ يادوله نو ما ته د امريکې په عدالت کې د اېمل کانسي په مقدمه کې د امريکني وکيل دا کنځل راياد شو!! ''پاکستانيان به د پېسو لپاره خپله مور هم خرڅه کړي''.

د ښځو په نړیواله ورځ ما خپله وچه ژبه غاښونو کې نيولې وه او ځمکې ته مې کتل، ما سره د نړیوالو کنځلو جواب نهٴ و، زهٴ خرڅه شوې مور يم، زما بچی زما د ناموس سوداګر دی، زما د سر قاتل دی، زهٴ په دې ورځ خدای ته وايم!! ''ای ربه داسې سوداګر داسې دروغجن منافق، قاتل، داسې وحشي زما په نوم ځان ته مهٴ دروه، زهٴ د داسې بچي نه انکار کوم، ما له حيا راځي''.

ای ربه!! زهٴ د پښتونخوا مور هم يم، لور هم او خور هم يم، زهٴ يوه ښځه يم، د حوا لور يم د حضرت اۤدم په مهذبه دنيا کې نن هم زهٴ سواليه نشان يم، ای ربه ما ځواب کړه!!!!!

ورته مطالب