د تاچر ځينې تلپاتې خبرې

Image caption ماته مهمه نه ده چې زما وزیران څومره غږیږي، مهمه دا ده چې دوی زما خبره ومني.

۱۹۸۰ کال

دلیل ویل مې ډېر خوښیږي. بحث مې ډیر خوښ دی. زه دا هیله نه لرم چې هرڅوک هلته کښیني او زما خبرې ومني – د هغوی کار دا نه دی.

۱۹۷۹ کال

زه داسې سیاستواله نه یم چې د نظرونو په اجماع پسې به ځم. زه هغه څه کوم چې هغه وکړم چې خپله پرې باور لرم.

۱۹۸۰ کال

ماته مهمه نه ده چې زما وزیران څومره غږیږي، مهمه دا ده چې دوی زما خبره ومني.

د اکتوبر ۱۰مه ۱۹۸۰ کال

هغو کسانو ته چې د رسنیو په ګټه د تګلارې د بېرته بدلولو پلویان دي یوازې دا یوه خبره کوم. که تاسو پرشا کېږئ پرشا شئ . خو میرمنې بېرته پر شا نه ګرځي.

۱۹۸۰ کال

هغه کسان د چا په یاد کې نه پاتې کېږي چې یوازې ښه نیتونه لري. هغه کسان یې په یاد پاتې کېږي چې پیسې هم ولري.

۱۹۸۴

د فالکلینډ په جګړې کې موږ بهرنیو دښمنانو سره جنګېدو. خو باید تل د کورنیو دښمنانو په وړاندې باخبره واوسو، چې جنګ کول ورسره ډیر سخت کار او د آزادۍ لپاره یې خطر هم ډیر زیات دی.

۱۹۸۷ – د لاریون پر مهال

Image caption هره هغه ښځه چې د کور د اداره کولو په ستونزو پوهېږي، تقریبا د یوه هیواد د اداره کولو په ستونزو به هم پوهېدلې شي.

د ټولنې په نوم هیڅ کوم شی نه شته. یو خوا فردي سړي او ښځي دي او یو خوا کورنۍ

ښځي د یو سړي په نړې کې

زما په عمر کې به کومه میرمن نه لومړۍ وزیره یا د بهرنیو چارو وزیره شی او نه به په کومه لوړه دنده وګومارل شي. په هر حال زه نه غواړم لومړۍ وزیره شم. ځکه د دغسې کار لپاره باید ټول ځان وقف کړل شي.

۱۹۷۹ – هغه کال چې لومړۍ وزیره شوه

هره هغه ښځه چې د کور د اداره کولو په ستونزو پوهېږي، تقریبا د یوه هیواد د اداره کولو په ستونزو به هم پوهېدلې شي.

د اروپا په اړه

۱۹۸۰ - د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې

زه خپلې پیسې بېرته غواړم

۱۹۸۸

موږ په برتانیا کې په بریالیتوب سره د دولت حدود د دې لپاره نه دي محدود کړي چې د اروپا په کچه بیا راباندې وتپل شي، چې له بروکسیلز نه د اروپايي ستر دولت په بڼه راباندې عملي شي.

ورته مطالب