ولې ځینې ښځې پرله پسې ماشوم ضایع کوي؟

ساینس پوهان وایي پر دې ستونزې پوهاوي کې يې چې ولې ځینې میندوارې ښځې پرله پسې ماشوم ضایع کوي، یو مهم پرمختګ کړی دی.

په دې هکله داسې بحثونه وو چې د سټېراید درمل خوړل به له هغو ښځو سره چې پر له پسې ماشوم ضایع کوي مرسته وکړي که نه؟

د وارویک پوهنتون څېړونکي وایي دوی روښانه کړې چې په ټیټه کچه سټېراید درمل د ماشوم ضایع کولو کې څومره رول لري.

پوهان وایي د دغې درملنې لپاره مناسبې ښځې په ګوته کول ډېر مهم دي، ځکه سټېراید درمل ستونزه ډېرولی شي.

په اوو میندوارو ښځو کې له یوې نه د ډېرو یې ماشوم ضایع کېږي.

ډېری ښځې په دوهم ځل په دې بريالۍ کېږي چې ماشوم وزېږوي خو په برتانیا کې په سلو کې یوه ښځه پر له پسې درې یا ډېر ماشومان ضایع کوي.

د وارویک پوهنتون پروفیسورسېیوبهان کونبي وایي پر له پسې ماشوم ضایع کول د رواني کړاو او زړه تنګۍ سبب ګرځي.

"برتانیا کې عامه سپارښتنه دا ده که چېرې د وينې ازموینه کوم علت ونه ښیي نو درملنه یې نشته چې دا خبره ناروغانو ته هېڅ د منلو نه ده."

سټېرويډ؟

دغه ساينسي بحث د ان کې حجرو په نامه خونديتوب نظام پر يوې برخې راڅرخي، چې داسې ښکاري د ماشوم ضايع کوونکو ځينو مېرمنو رحمونو کې په لوړه کچه وي.

داسې وړانديزونه وو چې سټرويډ کېدی شي له دغو ښځو سره مرسته وکړي، خو بيا هم دا لا روښانه نه وه چې ان کې حجرې څومره کېدی شي د ماشوم ضايع کولو لامل شي، او دغه حجرې په دې پېژندل شوې وې چې په رحم کې د يوه جنين په ايښودلو کې مهمې دي.

دغه نظريه په لويو کلينيکي کتنو کې نه وه ازمويل شوې.

اوس څېړونکو چې خپلې موندنې يې د کلينکي انډوکراينولوجي او مېټابولېزم جورنال خپرې کړې، باور لري چې د ان کې حجرې يوازې د يو لا جدي څيز نښه ده چې د رحم پوښ کې پېښېږي.

ازموينې ښيي چې د سټرويډ ټيټې کچې په خپله د رحم دا وړتيا کموي چې جنين ومني، او هغه لاره زيانمنوي چې له مخې يې جنين ته خواړه رسېږي. دغه بهيرونه په خپل وار د ان کې حجرو په لوړو کچې تمامېږي.

ورته مطالب