نړۍ کې د ښځې لپاره تر ټولو غوره ځای کوم دی؟

د نړیوال اقتصادي فورم یا جرګې World Economic Forum په درجه بندۍ کې ایسلنډ په نړۍ کې هغه هېواد ګڼل شوی چې جنسیتي واټن په کې ډېر کم دی. په دغه درجه بندۍ کې دغه هېواد پنځه کاله په پرله پسې توګه لومړی ځای لري.

دغه درجه په دې معنا ده چې په ایسلنډ کې ښځې د پوهنې او روغتیا په ډګرونو کې له برابرۍ برخمنې دي. له دې سره سره، دوی د هېواد په سیاست او اقتصاد کې هم پوره ونډه لري.

د نړیوال جنسیتي واټن د ۲۰۱۳ کلني رپوټ له مخې، ګاونډي هېوادونه فینلنډ، ناروې او سویډن هم له ایسلنډ سره په درجه بندۍ کې نژدې دي.

په عمومي توګه په ۲۰۱۳م کال کې په نړیواله کچه جنسیتي واټن لږ ټیټ شوی دی. له ۱۳۶ هېوادونو په هغو ۸۶ هېوادونو کې چې د نړۍ ۹۳ فیصده نفوس جوړوي لږ پرمختګ شوی، خو د دغه رپوټ یوه لیکواله سعدیه زاهد وايي بې له شکه چې دغه پرمختګ ډېر ورو دی.

کلیدي برخو کې لکه روغتیا، پوهنه، کار او سیاست کې د هېوادونو د پرتلې لپاره له دغې کلیک وړ نقشې ګټه واخلئ.