د يوروزون وده ټکنۍ، جرمني بيا لږ څه کې له سوړ بازارۍ ډډه کړې

شمېرې ښيي د جرمني اقتصاد د روان کال په درېيمه درې مياشتنۍ موده کې يوازې په ۰،۱٪ ودې په ډېر کم څه کې له سوړبازارۍ ډډه کړې ده.

په مخکينۍ درې مياشتنۍ موده کې په ۰،۱٪ سلنه د اقتصاد له مړاوي کېدو سره به بلې منفي نښې دغه هېواد سوړبازارۍ ته کاږلی وی.

د جرمني ودې، او د اټکل پرتله په ۰،۳٪ سلنې د فرانسې ځواکمنې غوړېدا په ټوله کې له يوروزون سره د همدې مودې ۰،۲٪ سلنې ودې مرسته کړې ده.

دغه شمېرې چې له يوروسټاټ ترلاسه شوې، د يونان اقتصاد يې هم ښوولی چې د کال لومړۍ درې مياشتنۍ موده کې له سوړبازارۍ وتلی دی.

يوروسټاټ ويلي د يونان اقتصاد د کال په دغو لومړيو دريو مياشتو کې ۰،۸٪ سلنه وده کړې، ورپسې يې دوهمه درې مياشتنۍ موده کې ۰،۳٪ سلنه او په درېيمه کې ۰،۷٪ سلنه وده کړې ده.

خو د يونان د اقتصاد کچه لا هم له خپلې هغې هسکې شاوخوا ۱/۴ کم دی، چې د نړيوال اقتصادي کړکېچ له امله له سختې سوړبازارۍ او د پورونو له کړکېچ مخکې ور رسېدلی و.

د يوروزون شمېرو ايټاليا هم ښوولې چې د کال په درېيمه درې مياشتنۍ موده کې په ۰،۱٪ سلنې د اقتصادي ودې له ورو والي سره سوړبازارۍ ته ستنه شوې، او دا ۱۳ مه پرله پسې درې مياشتنۍ موده وه، چې په وده کې پاتې راغلې ده.