از دو سوی آمو: آهسته برو، درۀ پنجشیر است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: آهسته برو، درۀ پنجشیر است

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در این برنامه نخست پیام‌های شما را مرور می‌کنیم و سپس تازه‌ترین ترانه‌های سروش خالف و خیام مردان از تاجیکستان و بشیر و نسیم وفا، قندآقا سخی و نظیر سرود و نیاز محسنی از افغانستان را می‌شنوید.

این برنامه در بامداد ۱۲مهر ۱۳۹۵ (سوم اکتبر ۲۰۱۶) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.