حقوقهای نجومی و واگذاری زمینهای شهرداری: دو پرونده، دو رویکرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوقهای نجومی و واگذاری زمینهای شهرداری: دو پرونده، دو رویکرد؟

حدود ۴۰۰ نفر ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته اند. بیشتر این افراد در شرکتهای وابسته به وزارت نفت، بهداشت، بانک مرکزی و بانکها و بیمه ها بوده اند. گزارش دیوان محاسبات نتیجه تحقیقی است که به درخواست مجلس انجام شده.

افشای فیشهای حقوقی بعضی مدیران به بحرانی برای دولت حسن روحانی بدل شده که از آن تحت عنوان "حقوقهای نجومی" یاد می شود.

همزمان در جریان پرونده‌ای دیگر، مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا به دلیل انتشار اخبار واگذاری زمین از سوی شهرداری تفهیم اتهام شده. پیش از این هم خبرنگار معماری نیوز دستگیر شده بود.

جلال فرهنگ در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن به مقایسه این دو پرونده پرداخته.

این مصاحبه در بامداد ۱۲مهر ۱۳۹۵ (سوم اکتبر ۲۰۱۶) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.