'آن صدا آن روزها (۷): اکبر گلپایگانی و 'موی سپیدی که در آینه دید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آن صدا آن روزها (۷): اکبر گلپایگانی و 'موی سپیدی که در آینه دید'

تصنیف دانان ایرانی مرزی مشخص کشیدند میان ترانه خوانی و آواز. آنها موسیقی اصیل ایرانی را در تصنیف و ردیف می دیدند و سیرش را میان هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی ایرانی خلاصه می‌کردند.

در این میان استعدادهائی از راه می رسند که موسیقی اصیل ایرانی را در قالبی نو ارایه می کنند تا هم مقام موسیقی سنتی را خوش بیاید و هم ترانه مدرن محسوب بشود.

اکبر گلپایگانی یا آنطور که در رادیو ایران نام گرفت گلپا، صدر نشین این خوانندگان است.

در برنامه این هفته آن صدا آن روزها علی همدانی سراغ گلپای موسیقی ایران را گرفته و به روایت خودش، زندگی هنریش را مرور می‌کند.

این برنامه در برنامه چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه سیزدهم مهرماه پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.