از دو سوی آمو: پارسی‌سرایان چین (۱)
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: پارسی‌سرایان چین (۱)

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در این برنامه نخست به یک پیام شنوندۀ برنامه رسیدگی می‌شود. به دنبال آن می‌رویم سراغ تازه‌ترین ترانۀ حشمت احسان‌مند از افغانستان.

سپس تازه‌ترین ترانۀ خیام مردان از تاجیکستان را می‌شنوید که همراه با نوای گیتار اسپانیایی است.

این هفته از چین میهمانی داریم که تازه از تاجیکستان برگشته است. بخشی از برنامه به صحبت‌های اسکندر دینگ از چین اختصاص دارد. در خلال این گفتگو یک پاره موسیقی پامیری تاجیکستان هم پخش می‌شود.

برای شنیدن برنامه‌های رادیوی بی‌بی‌سی به وب‌سایت یا صفحه ساوندکلاود ما مراجعه کنید.