گفتگو با تعدادی از فراریان موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با تعدادی از فراریان موصل

هزاران نفر از مردم موصل یا روستاهای اطراف بتدریج فرار می‌کنند تا خود را به مناطق امن خارج از کنترل داعش برسانند. خبرنگارمان نفیسه کوهنورد با عده‌ای از آنها صحبت کرده.

موضوعات مرتبط