مرور هفتگى مجلات ايران با مسعود بهنود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور هفتگى مجلات ايران با مسعود بهنود

روزهای جمعه هر هفته، مسعود بهنود روزنامه نگار ساکن لندن در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شوند.

این هفته مسعود بهنود نگاهی کرده است به نشریات چشم انداز ایران، فصل‌نامه پستانداران، جهان کتاب و داستان

این برنامه را می‌توانید هر هفته جمعه‌ها صبح در برنامه چشم‌ انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی بشنوید یا ببینید.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید