تجمع گروهی از سهامداران پردیسبان مقابل مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع گروهی از سهامداران پردیسبان مقابل مجلس

گروهی از سهامداران شرکت پردیسبان مشهد امروز سه‌شنبه مقابل مجلس تجمع کردند.