غیر نظامیان در کشاکش مرگ و زندگی زیر بمباران های حلب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غیر نظامیان در کشاکش مرگ و زندگی زیر بمباران های حلب

در سوریه مسئولان بهداشتی در شرق شهر حلب، حکومت بشار اسد و روسیه را متهم کرده اند که با بمباران این مناطق در ۴۸ ساعت اخیر، فعالیت همه بیمارستان ها را عملا متوقف کرده اند. دیروز به یک بیمارستان کودکان هم حمله شد و گزارش هایی هم بود از حمله با گاز کلر. مقامات سازمان ملل متحد می گویند ساکنان حلب، روزهای سخت و طاقت فرسایی را پشت سر می گذارند. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد با این هشدار که در شروع آن تصاویری هست که ممکن است دلخراش باشد.