خشونت علیه زنان در جامعه شما

حق نشر عکس ...

وزارت داخله/ کشور افغانستان شوراهای پلیس زن در این کشور ایجاد کرده که به مشکلات خانوادگی در افغانستان رسیدگی کنند.

حکمت شاهی رسولی، رئیس حقوق بشر، امور زنان و کودکان وزارت کشور افغانستان می‌گوید که این شوراها تلاش می‌کنند تا تمام حقوق مدنی و شرعی که زنان افغانستان از آن برخوردار هستند، تامین شود.

به نظر شما قوانین افغانستان تا چه حد در تامین امنیت زنان موثر است؟

آیا شما تجربه شخصی در این زمینه دارید؟

کمپین نارنجی سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر یعنی از پنجم تا بیستم آذرماه برگزار می‌شود. هدف از این کمپین آگاهی دادن درباره شکل‌های پیدا و پنهان خشونت نسبت به زنان و از بین بردن آن نامگذاری شده است.

هفته گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در مراسمی به مناسبت آغاز این کمپین گفت که خانه‌های امن برای زنان بعد از این بیشتر تحت حمایت مالی دولت در خواهد آمد و در نظام مجازات، برای زنان تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

آیا آنچه اشرف غنی وعده داده است، در جامعه افغانستان برای پشتیبانی از زنان خشونت دیده کافیست؟

برای محو خشونت علیه زنان، انتظار شما از دولت چیست؟

در گذشته، تنها زد و خورد فیزیکی و آزار جسمی مصداق خشونت دانسته می‌شد ولی امروزه معلوم شده که خشونت می‌تواند مصداق‌های غیر فیزیکی و روانی هم داشته باشد.

در جامعه شما چه مصادیق اجتماعی از خشونت علیه زنان وجود دارد؟ آیا اگر زنی در جامعه شما قربانی خشونت شود از او پشتیبانی میشود؟ آیا قانونی برای مقابله با این خشونتها وجود دارد؟ آیا نهادهایی وجود دارد که اگر زنی مورد خشونت قرار گرفت بتواند از آنها کمک و پشتیبانی بگیرد؟

آیا شما یا یکی از نزدیکانتان تا به حال مورد خشونت قرار گرفتهاید؟ در این صورت تأثیر آن بر زندگیتان چه بوده و چه کمکی دریافت کردهاید؟

اگر می‌خواهید در نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۷۸ ۷۶۵ ۲۰۷ ۰۰۴۴و ۰۰۷۷ ۷۶۵ ۲۰۷ ۰۰۴۴

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۶۰۰۶۳۳۳۳

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

تلگرام: bbcshoma@

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.