آزمایش موشکی اوکراین نزدیک کریمه و هشدار روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزمایش موشکی اوکراین نزدیک کریمه و هشدار روسیه

اوکراین می گوید به رغم مخالفت و تهدید روسیه به آزمایش های موشکی اش نزدیک کریمه ادامه می دهد. آزمایش ها امروز شروع شد و قرار است فردا هم ادامه پیدا کند. روسیه هشدار داده که این کار اوکراین خطرناک است. مسکو همچنین ناوهایش را در دریای سیاه، نزدیک شبه جزیره کریمه مستقر کرده و یگانهای پدافند هوایی اش را به حال آماده باش در آورده.

مجید خیام دار گزارش می دهد.