تبعات انفجارهای مرگبار استانبول؛ بازداشت بیش از 200 عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبعات انفجارهای مرگبار استانبول؛ بازداشت بیش از ۲۰۰ عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها

در ترکیه نیروهای امنیتی بیش از ۲۳۰ نفر را در واکنش به دو انفجار شنبه شب در استانبول بازداشت کرده اند. براساس بیانیه وزارت کشور ترکیه این افراد عمدتا از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها هستند. از احزاب مخالف دولت در مجلس ترکیه و طرفدار کردها. وزیر بهداشت ترکیه هم گفته شمار کشته شدگان این انفجارها به ۴۴ نفر رسیده که ۳۶ نفرشان پلیس بوده اند. خشایار جنیدی گزارش می دهد.