آمریکا خواهان  برگرداندن فوری زیردریایی توقیف شده‌ توسط چین است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا خواهان برگرداندن فوری زیردریایی توقیف شده‌ توسط چین است

چین توقیف یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکا را در آبهای دریای چین جنوبی تایید کرد. وزارت خارجه چین گفته از کانالهای نظامی در حال پیگیری این موضوع با آمریکا است. این زیردریایی تجسسی دو روز پیش توقیف شد و مقام های آمریکا دیروز خواهان برگرداندن فوری آن شدند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.