انتشار اسناد محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار اسناد محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی

دیروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اقدامی غیرمنتظره اسناد جدیدی را منتشر کرد که پیش از این محرمانه بود.

این اسناد در مورد برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است و نشان می دهد ایران از محدودیتها بر سر راه غنی سازی اورانیوم عبور نکرده است. مجید افشار نگاهی جامعتر انداخته به این اسناد جدید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.