حمله رئیس قوه قضائیه ایران علیه دولت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله رئیس قوه قضائیه ایران علیه دولت

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران گفته که نام حسن روحانی رییس جمهوری در پرونده بابک زنجانی، میلیاردری که به اعدام محکوم شده، مطرح است. او به تندی به انتقادهای چند روز پیش آقای روحانی پاسخ داده و علاوه بر موضوع نامعلوم بودن سرنوشت دو میلیارد دلار از بدهی بابک زنجانی به دولت، سئوالهایی را درباره هزینه های نهاد ریاست جمهوری به میان آورده.

نام بابک زنجانی و پرونده چند میلیارد دلاری او پس از آن مطرح شد که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین از گفتگوهای خصوصی فاضل لاریجانی برادر رییس قوه قضائیه با یک مقام حکومتی پرده برداشت. آیا تبادل انتقاد میان دو قوه در ایران به تبادل اتهامهایی سنگین علیه سران آنها کشیده؟