مشکل صادرات گاز  ترکمنستان به ایران چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکل صادرات گاز ترکمنستان به ایران چیست؟

شرکت ملی گاز ایران از مصرف کنندگان خواسته که صرفه جویی کنند تا گاز مناطق شمالی ایران قطع نشود. همزمان یکی از مسئولان شرکت برق به خبرگزاری ایرنا گفته که به خاطر قطع جریان گاز وارداتی از ترکمنستان، گازرسانی به چهار نیروگاه برق در شمال ایران متوقف شده. ترکمنستان دیروز تحویل گاز به ایران را به خاطر اختلاف بر سر بدهی قطع کرد. مشکل قراردادهای صادرات گاز چیست که معمولا بین کشور خریدار و فروشنده اختلاف ایجاد می کند؟ امیر پایور گزارش می دهد: