تقلب علمی و فساد آکادمیک در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقلب علمی و فساد آکادمیک در ایران

ماجرای افشای ده‌ها مقاله تقلبی که بعضی از دانشگاهیان ایران در مجله‌های معتبر بین‌المللی چاپ کرده بودند در ماه‌های گذشته جنجالی به راه انداخت که پیامدهایش هنوز ادامه دارد. مقام‌های مسئول آموزش عالی از تدابیری برای برخورد با تقلب علمی خبر دادند و گفتند که چند استاد دانشگاه هم اخراج شده‌‌اند. حالا وزارت علوم می‌گوید که در دانشگاه‌های دولتی کمیته‌های اخلاق پژوهشی هم ایجاد شده. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد