رشد چشمگیر مهاجرت و پناهجویی در سال ۲۰۱۶
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رشد چشمگیرمهاجرت و پناهجویی در سال ۲۰۱۶

جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد رشد چشمگیر مهاجرت و پناهجویی بود. تعداد پناهجویان و آوارگان فراری از جنگ، خشونت و ناامنی، از مرز ۶۵ میلیون نفر گذشت. هزاران نفر در راه رسیدن به اروپا غرق شدند و صدها هزار نفر هم در حسرت زندگی بهتر و امن‌تر، در اردوگاه‌ها به سر بردند. فریبا صحرایی نگاهی انداخته به مهم‌ترین تحولات بحران پناهجویان در طول سال.