پیامدهای سیاست‌های اقتصادی آقای ترامپ و تاثیر آن بر جهانی سازی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای سیاست‌های اقتصادی آقای ترامپ و تاثیر آن بر جهانی سازی

دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا، گفته ‌است به محض آغاز کار در کاخ سفید شیوه تجارت با شرکای آمریکا را تغییر می‌دهد و قراردادهای تجاری چند جانبه را لغو می‌کند تا بازار کار و تولید در آمریکا رونق بگیرد. مهرنوش پورضیایی در گزارشی به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی آقای ترامپ و تاثیر آن بر جهانی سازی پرداخته.