نگاهی به فراز و فرود محبوبیت ترامپ در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به فراز و فرود محبوبیت ترامپ در آمریکا

با وجود این‌که دونالد ترامپ به اذعان خودش سیاستمدار نبوده و تازه وارد میدان بزرگ سیاست می‌شود، از سالها پیش در فهرست نظرسنجی‌ها میزان محبوبیتش سنجیده می‌شده.

آرش غفوری، کارشناس کارزارهای انتخاباتی در برنامه چشم‌انداز بامدادی نگاهی انداخته به فراز و نشیب میزان محبوبیت آقای ترامپ درطول این سالها.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.

موضوعات مرتبط