تنبیه بدنی؛ چالشی در مدارس سراسر جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنبیه بدنی؛ چالشی در مدارس سراسر جهان

هشدار: تصاویر این گزارش ناراحت کننده است.

مسئولان در ایران می گویند، یک پرونده با شکایت مدعی العموم علیه آموزگاری به جریان افتاده که یک دانش آموز ۹ ساله کرمانی را ، به شکل فجیعی کتک زده. اتفاقی که تنها به این یک مورد محدود نمی شود و تنها به مرزهای ایران هم محدود نیست. سیاوش اردلان نگاهی کرده به چالشی به نام تنبیه بدنی در مدارس، در سراسر جهان .