'مرگ یک کودک، یک زن و یک مرد 65 ساله به دلیل شلوغی در گذرگاه تورخم'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'مرگ یک کودک، یک زن و یک مرد ۶۵ ساله به دلیل شلوغی در گذرگاه تورخم'

پزشکان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می گویند که یک کودک، یک زن و یک مرد ۶۵ ساله به دلیل شلوغی در گذرگاه تورخم زیر دست و پا جان باخته اند. پاکستان بعد از نوزده روز مرزهای خود با افغانستان را موقتا باز کرده تا هزاران افغان و صدها پاکستانی که در دو سوی مرز مانده بودند، به خانه های شان برگردند. گذرگاه چمن در جنوب افغانستان و تورخم در شرق این کشور دو روز باز خواهد بود. روابط افغانستان و پاکستان در هفته‌های اخیر تیره شده ‌و هر دو کشور یکدیگر را متهم می‌کنند که برای شورشیان پایگاه امن فراهم کرده‌اند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد: