ایران و روسیه حمله موشکی آمریکا به سوریه را محکوم کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران و روسیه حمله موشکی آمریکا به سوریه را محکوم کردند

متحدان منطقه‌ای و اروپایی آمریکا عمدتا از حمله به پایگاه ارتش سوریه حمایت کرده‌اند یا حداقل آن را قابل درک توصیف کرده‌اند. اما وزیر خارجه ایران گفته این حمله بر پایه ادعاهای واهی بنا شده و روسیه بشدت ناخشنود است و آن را مغایر قوانین بین الملل خوانده. نگین شیراقایی گزارش می‌دهد.