حمله موشکی ایران به داعش در گفتگو با رئیس پیشین سازمان دفاع موشکی اسرائیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله موشکی ایران به داعش در گفتگو با رئیس پیشین سازمان دفاع موشکی اسرائیل

گفتگوی بی بی سی فارسی را با اوزی روبین، رئیس پیشین سازمان دفاع موشکی اسراییل و پژوهشگر ارشد در موسسه مطالعات استراتژیک بگین سادات، در رابطه با حمله موشکی ایران به مواضع داعش در سوریه ببینید.

موضوعات مرتبط