نگرانی از تغییر طعم قهوه به‌دلیل گرمای آب‌وهوا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: نگرانی از تغییر طعم قهوه به‌دلیل گرمایش زمین

دربرنامه راز دانش این هفته از توانایی متفاوت افراد در نگاه سه بعدی به اطراف می شنوید و سپس به نگرانی ها درباره تغییر رنگ و طعم قهوه در پی گرمایش زمین می پردازیم

راز دانش هر یکشنبه از چشم انداز بامدادی پخش می شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.