نگرانی از جنبه‌های اخلاقی عمل‌های جراحی زیبایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: نگرانی از جنبه‌های اخلاقی عمل‌های جراحی زیبایی

دربرنامه راز دانش این هفته ابتدا از نگرانی‌ها از جنبه‌های اخلاقی عمل‌های جراحی زیبایی می‌شنوید و در ادامه گزارشی داریم درباره ارتباط شکل تخم پرندگان با توانایی پرواز در آنها.

راز دانش هر یکشنبه از چشم انداز بامدادی پخش می شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.