حضور زنان افغان در عرصه ورزش نیز مانند بسیاری از عرصه‌های دیگر کمرنگ است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور زنان افغان در عرصه ورزش نیز مانند بسیاری از عرصه‌های دیگر کمرنگ است

حضور زنان افغان در عرصه ورزش نیز مانند بسیاری از عرصه‌های دیگر کمرنگ است. اما همان تعداد کمی هم که در این بخش فعال‌اند از مشکلات زیادی شاکی‌اند.

زینب محمدی خبرنگار ما در کابل می‌گوید آزار و اذیت جنسی یکی از بزرگترین این دردسرها است اما قربانیان آن کمتر حاضرند در این مورد صحبت کنند.