انتشار کتاب خاطرات طنزنویس اوباما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار کتاب خاطرات طنزنویس اوباما

دیوید لیت برای ۵ سال متن سخنرانی‌های باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را می‌نوشت، اما در میان تمام مسائل جدی دنیا، تخصص‌اش در طنز بود. کتاب خاطرات دیوید لیت تازه منتشر شده و به این مناسبت از خاطراتش در کاخ سفید می‌گوید.

موضوعات مرتبط