گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان در کابل

دومین دور گفتگوهای فرهنگی افغانستان و ایران در کابل برگزارشد. این نشست با ابتکار دانشگاه علامه طباطبایی ایران و موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شد. دور اول این گفتگو پارسال در تهران برگزار شده بود. احمد شفایی از کابل گزارش می‌دهد.