#شما؛ تجربه شما از مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تجربه شما از مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایران

گرچه انتقادهای اخیر محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او از قوه قضاییه را نمی‌توان فارغ از دعواهای سیاسی بررسی کرد، اما نکاتی که محمود احمدی‌نژاد در نامه اخیرش به رهبر ایران درباره این قوه نوشته، تامل برانگیز است و جای طرح سؤال از شهروندان درباره تجربه‌هایشان در ارتباط با پرونده‌های قضایی را باز می‌کند.