مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی، کوبیدن بر طبل جنگ؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی، کوبیدن بر طبل جنگ؟

آمریکا و کره جنوبی از صبح امروز مانور مشترک بزرگی را در شبه جزیره کره آغاز کردند. پیش از شروع این تمرین‌های مشترک، کره شمالی سئول و واشنگتن را به کوبیدن بر طبل جنگ متهم کرد. آنطور که فرداد فرحزاد گزارش می دهد، تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی در روزهای اخیر و پس از تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی، بسیار بالا گرفته است.