بررسی کشمکش‌ها بر سر بیت‌المقدس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی کشمکش‌ها بر سر بیت‌المقدس

کشمکش‌ها بر سر بیت‌المقدس، سابقه‌ای طولانی دارد. شهری که برای مسلمانان، یهودیان و مسیحیان مقدس است. فریبا صحرایی از اهمیت این شهر باستانی می‌گوید.