وضعیت آسیب‌دیدگان حمله انتحاری کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت آسیب‌دیدگان حمله انتحاری کابل

در افغانستان، مراسم خاکسپاری بسیاری از قربانیان حملات مرگبار دیروز برگزار شد. در حمله مهاجمان به یک مرکز فرهنگی و یک خبرگزاری در کابل دستکم ۵۰ نفر جانشان را از دست دادند. بیش از ۹۰ نفر هم زخمی شدند که حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده. خبرنگارمان ارشاد هنریار با اعضای خانواده‌ها و بعضی آسیب‌دیدگان صحبت کرده: