دنیای علم در سال 2017
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دنیای علم در سال ۲۰۱۷

در دنیای علم، سالِ رو به پایان، سالِ پرخبری بود. از خورشید گرفتگی بی‌نظیر در آمریکا تا آخرین تلاشهای دانشمندان برای نجات جانوران در حال انقراض. نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط